Każdą sprawę traktujemy jak własną.

Dzięki zaangażowaniu, kreatywnemu podejściu do rozwiązywanych problemów oraz doświadczeniu zdobytemu przez kilkanaście lat praktyki w procesach sądowych, prawie własności intelektualnej i ochronie dóbr osobistych, naszym Klientom zapewniamy pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Dzięki zaangażowaniu, kreatywnemu podejściu do rozwiązywanych problemów oraz doświadczeniu zdobytemu przez kilkanaście lat praktyki w procesach sądowych, prawie własności intelektualnej i ochronie dóbr osobistych, naszym Klientom zapewniamy pomoc prawną na najwyższym poziomie.

W czym się specjalizujemy?

Specjalizacja Kancelarii to procesy sądowe oraz prawo własności intelektualnej i ochrona dóbr osobistych.

http://kancelaria-chelminski.pl/wp-content/uploads/2019/02/procesy-sadowe-min-1.jpg

Procesy sądowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych w szczególności w sprawach o zapłatę, sprawach o ochronę praw własności intelektualnej (np. praw autorskich, praw własności przemysłowej) oraz w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Czytaj więcej (link do obszar działalności/procesy sądowe)

http://kancelaria-chelminski.pl/wp-content/uploads/2019/02/prawo-wlasnosci-intelektualnej-min.jpg

Prawo własności intelektualnej

Pomagamy Klientom w sprawach z zakresu prawa autorskiego, prawa patentowego i prawa znaków towarowych, w tym tworząc umowy, audytując stan praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz prowadząc procesy sądowe w powyższym zakresie. Czytaj więcej (link do obszar działalności/prawo autorskie)

http://kancelaria-chelminski.pl/wp-content/uploads/2019/02/ochrona-dobr-osobistych-min.jpg

Ochrona dóbr osobistych

Pomagamy Klientom w sprawach o ochronę dóbr osobistych, w tym w sprawach o naruszenie prywatności, dobrego imienia, renomy i wizerunku. Czytaj więcej (link do obszar działalności/ochrona wizerunku i dobrego imienia)

Aktualności

Jak wypłacić środki z rachunku bankowego zajętego przez komornika na zabezpieczenie
Jak wypłacić środki z rachunku bankowego zajętego przez komornika na zabezpieczenie
Z artykułu dowiedzą się Państwo, co trzeba zrobić, by móc wypłacać pieniądze z rachunku bankowego, który został zajęty przez komornika na zabezpieczenie roszczeń przeciwnika procesowego.
Nakaz zapłaty w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
Nakaz zapłaty w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
Z doświadczeń naszej Kancelarii wynika, że sprawy o zwrot nienależnie pobranych przez banki kwot na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego zaczynają być dla sądów rutynowe, a zagadnienia związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego nie budzą większych wątpliwości. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w jednej z naszych spraw o zwrot nienależnie pobranych kwot na UNWW przeciwko mBankowi, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w ciągu 3 dni od wniesienia pozwu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Właściwość sądów w sprawach o ochronę dóbr osobistych
Właściwość sądów w sprawach o ochronę dóbr osobistych
Osoby, które padły ofiarą naruszenia dóbr osobistych w Internecie, często wyrażają chęć pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności cywilnej przed sądem celem uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Maciej Chełmiński
Kancelaria Radcy Prawnego

Aleje Jerozolimskie 56C
00-803 Warszawa
tel. 607-714-519
e-mail: biuro@kancelaria-chelminski.pl