Kontrakty

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową pomoc w tworzeniu relacji prawnych z ich kontrahentami, w tym:

  • na podstawie rozmów z Klientem ustalamy, czego dotyczyć ma współpraca, jakie są istotne ryzyka danego przedsięwzięcia gospodarczego i jakie powinny być istotne postanowienia przyszłej umowy z kontrahentem;
  • tworzymy umowy pomiędzy naszymi Klientami i ich kontrahentami w sposób zapewniający zabezpieczenie istotnych interesów naszych Klientów;
  • opiniujemy projekty umów otrzymane przez naszych Klientów od ich kontrahentów i wprowadzamy zmiany zabezpieczające interesy naszych Klientów;
  • negocjujemy z kontrahentem naszego Klienta lub z jego prawnikiem postanowienia przyszłej umowy, w tym bierzemy udział w spotkaniach z kontrahentem w celu uzgodnienia zapisów umownych;
  • opracowujemy wzory umów, regulaminów (w tym regulaminów serwisów internetowych, sklepowych internetowych itp.), ogólnych warunków umów (OWU), umów ramowych itp.

Maciej Chełmiński
Kancelaria Radcy Prawnego

Aleje Jerozolimskie 56C
00-803 Warszawa
tel. 607-714-519
e-mail: biuro@kancelaria-chelminski.pl