aktualnościdobra osobistepostępowanie sądoweGrudzień dobrym miesiącem w sprawach o ochronę dóbr osobistych

2 stycznia 2023
https://kancelaria-chelminski.pl/wp-content/uploads/2019/02/procesy-sadowe-min-1.jpg

Grudzień 2022 r. był dobrym miesiącem dla prowadzonych przez Kancelarię spraw o ochronę dóbr osobistych. W tym miesiącu prawomocnie zakończyły się wieloletnie procesy przeciwko wydawcy dziennika „Fakt” oraz przeciwko producentowi kosmetyków, który pomówił konkurenta o naruszenie praw własności intelektualnej. Sprawy te toczyły się odpowiednio od 2017 r. i 2019 r.

Pierwsza z nich, tj. sprawa przeciwko Axel Springer Polska sp. z o.o. zakończyła się wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 grudnia 2022 r. W wyroku tym Sąd Apelacyjny w Warszawie dokonał jedynie kosmetycznych zmian wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Tym samym utrzymany został wyrok Sądu I instancji w zakresie zobowiązania wydawcy Faktu do publikacji przeprosin w dzienniku „Fakt” oraz na stronie głównej serwisu internetowego Fakt.pl, a także w zakresie zobowiązania go do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w kwocie 30.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wyrok jest prawomocny. O sprawie i treści wyroku Sądu I instancji więcej można przeczytać tutaj.

Druga z nich, tj. sprawa przeciwko pewnemu producentowi kosmetyków, zakończyła się wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 grudnia 2022 r. Wyrokiem tym Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu I instancji na korzyść klienta kancelarii (powoda), zobowiązując pozwanego do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami postępowania. Pozwany zobowiązany jest również do rozesłania do firm, które otrzymały od pozwanego pismo z pomawiającą klienta kancelarii informacją o rzekomym naruszeniu przez niego praw własności intelektualnej pozwanego, oświadczenia zawierającego odwołanie postawionych zarzutów i przeprosiny. Wyrokiem sądu I instancji pozwany został zobowiązany wyłącznie do rozesłania pism do kontrahentów powoda, zaś roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia zostało oddalone. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest więc zgodny z żądaniem pozwu, a Sąd Apelacyjny w ustnym uzasadnieniu podkreślał, że działanie pozwanego rażąco naruszyło renomę powoda, zatem oddalenie żądania zasądzenia zadośćuczynienia było błędne.

W grudniu 2022 r. udało się również wynegocjować warunki ugody satysfakcjonujące klienta kancelarii w sprawie o ochronę dóbr osobistych przeciwko nadawcy jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Sprawa toczyła się od 2019 r.

Maciej Chełmiński
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 66
00-764 Warszawa
tel. 607-714-519
e-mail: kancelaria@chelminski.pl