Kontrakty

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową pomoc w tworzeniu relacji prawnych z ich kontrahentami, w tym:

  • na podstawie rozmów z Klientem ustalamy, czego dotyczyć ma współpraca, jakie są istotne ryzyka danego przedsięwzięcia gospodarczego i jakie powinny być istotne postanowienia przyszłej umowy z kontrahentem;
  • tworzymy umowy pomiędzy naszymi Klientami i ich kontrahentami w sposób zapewniający zabezpieczenie istotnych interesów naszych Klientów;
  • opiniujemy projekty umów otrzymane przez naszych Klientów od ich kontrahentów i wprowadzamy zmiany zabezpieczające interesy naszych Klientów;
  • negocjujemy z kontrahentem naszego Klienta lub z jego prawnikiem postanowienia przyszłej umowy, w tym bierzemy udział w spotkaniach z kontrahentem w celu uzgodnienia zapisów umownych;
  • opracowujemy wzory umów, regulaminów (w tym regulaminów serwisów internetowych, sklepowych internetowych itp.), ogólnych warunków umów (OWU), umów ramowych itp.

Maciej Chełmiński
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 66
00-764 Warszawa
tel. 607-714-519
e-mail: kancelaria@chelminski.pl