Ochrona wizerunku i dobrego imienia

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku i dobrego imienia. Prowadzimy sprawy o ochronę dóbr osobistych zarówno broniąc wydawców prasowych i internetowych przed bezpodstawnymi roszczeniami, jak i występując w imieniu osób pokrzywdzonych naruszeniem dóbr osobistych przez media i osoby fizyczne. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w tym zakresie, doskonale znamy orzecznictwo oraz posiadamy wiedzę na temat funkcjonowania mediów, co pozwala nam optymalnie przygotować strategię procesową i kończyć sprawy z sukcesem dla naszych Klientów.

Dotychczas z zakresu dóbr osobistych prowadziliśmy sprawy m.in. o:

  • ochronę wizerunku;
  • ochronę dobrego imienia;
  • ochronę prywatności;
  • ochronę renomy firmy;
  • prawo do bycia zapomnianym w sieci Internet, czyli sprawy dotyczące usunięcia danych osobowych i informacji na temat naszego Klienta z sieci Internet;

Maciej Chełmiński
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 66
00-764 Warszawa
tel. 607-714-519
e-mail: kancelaria@chelminski.pl