Prawo autorskie

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie praw własności intelektualnej, w tym w szczególności w zakresie prawa autorskiego.

Zajmujemy się w szczególności:

  • tworzeniem kontraktów (umów) z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii (np. umowy o stworzenie programu komputerowego, umowy o stworzenie serwisu/portalu internetowego, umowy o stworzenie dzieła typu muzyka, grafika itp.);
  • tworzeniem kontraktów (umów) pomiędzy producentami audiowizualnymi a twórcami (np. umowa z reżyserem, umowa z operatorem, umowa z dźwiękowcem, umowa z aktorem itp.);
  • reprezentowaniem interesów twórców ze zleceniodawcami, wydawcami, producentami audiowizualnymi itp.;
  • reprezentowaniem twórców w procesach o odszkodowanie w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej;
  • prowadzimy audyty (due dilligence) przedsiębiorstw w zakresie własności intelektualnej w szczególności na etapie przedinwestycyjnym, w tym na potrzeby stworzenia umowy inwestycyjnej;

Maciej Chełmiński
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 66
00-764 Warszawa
tel. 607-714-519
e-mail: kancelaria@chelminski.pl