Procesy sądowe

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną sporów, na którą składają się następujące etapy:

  • analiza sprawy na podstawie wyjaśnień Klienta i przedstawionych dokumentów;
  • opracowanie taktyki prowadzenia sporu, tym taktyki prowadzenia etapu przedsądowego jak i taktyki procesu sądowego;
  • udział w spotkaniach ugodowych i ewentualne przygotowanie dokumentu ugody w razie osiągnięcia porozumienia;
  • przygotowanie pozwu lub odpowiedzi na pozew oraz w razie potrzeby dalszych pism procesowych;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym, w tym udział w rozprawach i posiedzeniach;
  • przygotowanie apelacji lub odpowiedzi na apelację w razie takiej konieczności;
  • udział w rozprawie apelacyjnej;
  • przygotowanie skargi kasacyjnej lub odpowiedzi na skargę kasacyjną – w razie takiej możliwości i konieczności;
  • udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Maciej Chełmiński
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 66
00-764 Warszawa
tel. 607-714-519
e-mail: kancelaria@chelminski.pl