aktualnościdobra osobisteSukces Kancelarii w sprawie przeciwko wydawcy dziennika Fakt

4 czerwca 2021
https://kancelaria-chelminski.pl/wp-content/uploads/2019/02/procesy-sadowe-min-1.jpg

Miło nam poinformować, że sukcesem zakończyła sprawa o ochronę dóbr osobistych prowadzona przez naszą Kancelarię przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko wydawcy dziennika „Fakt. Gazeta Codzienna” oraz serwisu internetowego „Fakt24.pl” – spółce Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powództwo zostało uwzględnione praktycznie w całości.

Sprawa dotyczyła publikacji w 2014 r. artykułu w dzienniku „Fakt”  i w internetowym serwisie „Fakt24.pl”, w którym opisano sprawę zawiadomienia organów ścigania przez klientkę Kancelarii w związku z szantażem i propozycją korupcyjną, których dopuścił się sędzia Janusza K.  względem męża klientki Kancelarii, który prowadził klub ze striptizem i którego oskarżono o czerpanie korzyści z nierządu. W artykule powyższą historię przedstawiono jednak w ten sposób, że to klientka Kancelarii była szantażowana i otrzymała propozycję korupcyjną w związku z prowadzeniem przez nią klubu ze striptizem i czerpaniem korzyści z nierządu.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych klientki Kancelarii (powódki) w postaci czci i dobrego imienia, poprzez publikację nieprawdziwych informacji w powyższych artykułach.

Pozwane Wydawnictwo zostało zobowiązane przez Sąd Okręgowy w Warszawie do publikacji oświadczenia zawierającego przeprosiny klientki Kancelarii za naruszenie jej dóbr osobistych zarówno w dzienniku „Fakt”, jak i w serwisie internetowym „Fakt24.pl”. W serwisie internetowym oświadczenie ma być opublikowane przez 72 godziny na stronie głównej tego serwisu oraz przez 31 miesięcy na podstronie tego serwisu z oznaczeniem w tagach imienia i nazwiska powódki.

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz klientki Kancelarii również zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości, uzasadniając to nakładem pracy pełnomocnika reprezentującego powódkę.

Wyrok nie jest prawomocny. Pozwanemu przysługuje prawo wniesienia apelacji po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

Sprawę w imieniu klientki Kancelarii prowadził radca prawny Maciej Chełmiński.

Maciej Chełmiński
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 66
00-764 Warszawa
tel. 607-714-519
e-mail: kancelaria@chelminski.pl