aktualnościdobra osobisteWpis do KRD naruszeniem dóbr osobistych. Wygrana Kancelarii.

3 grudnia 2021
https://kancelaria-chelminski.pl/wp-content/uploads/2019/02/ochrona-dobr-osobistych-min.jpg

Krajowy Rejestr Długów (KRD) jest jednym z narzędzi ułatwiających wierzycielom odzyskiwanie długów. W KRD wierzyciele po spełnieniu wymogów ustawowych mogą zamieszczać dane dłużników i informacje o wysokości ich długów. Zamieszczenie w KRD danych osoby, która dłużnikiem nie jest,  stanowi jednak naruszenie jej dóbr osobistych, o czym przekonała się jedna z firm windykacyjnych w sprawie sądowej prowadzonej przez Kancelarię.

Model biznesowy firm windykacyjnych polega na nabywaniu hurtowej ilości wierzytelności, najczęściej od banków, firm telekomunikacyjnych i innych podmiotów oferujących usługi dla konsumentów, za ułamek ich wartości, a następnie na egzekwowaniu ich od dłużników. Zwykle nabywane są portfele wierzytelności zawierające setki lub tysiące drobnych wierzytelności. Zysk firm windykacyjnych to różnica między odzyskaną kwotą, a kosztem pozyskania danej wierzytelności. Zysk ten nierzadko stanowi więc wielokrotność nabytej wierzytelności.

Jedna z firm windykacyjnych nabyła w ten sposób wierzytelności od firmy dostarczającej telewizję kablową i Internet, wśród których była drobna wierzytelność (kilkaset złotych) względem klienta Kancelarii. Windykator skierował sprawę do sądu, został wydany nakaz zapłaty, a następnie została wszczęta egzekucja. I dopiero na tym etapie o całej sprawie dowiedział się klient Kancelarii. Okazało się, że klient nigdy umowy z tą firmą telekomunikacyjną nie zawierał, umowa została zawarta przez najemcę mieszkania należącego do klienta, który bezprawnie posłużył się danymi klienta i sfałszował jego podpis. Po interwencji prawnika windykator cofnął powództwo i wydawało się, że sprawa została zakończona. Kilka lat później jednak klientowi odmówiono kredytu bankowego z uwagi na wpis do KRD powyższego długu, który – jak zostało to już wyżej wskazane – w rzeczywistości nie powstał. Wpis widniał w KRD przez kilka lat i nie został usunięty z KRD mimo cofnięcia przez firmę windykacyjną powództwa.

Z uwagi na szereg problemów, które wywołały działania windykatora, w tym w szczególności wpis do KRD informacji o nieistniejącym zadłużeniu, klient zdecydował się na skierowanie sprawy o ochronę dóbr osobistych do sądu. Wpis do KRD informacji o nieistniejącym zadłużeniu naruszył bowiem jego dobre imię.

Wyrokiem z 30 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał zamieszczenie firmie windykacyjnej przeprosin na stronie internetowej tej firmy za naruszenie dóbr osobistych klienta oraz uiszczenie klientowi Kancelarii zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w kwocie 20.000 zł. Firma windykacyjna musi zwrócić też koszty procesu oraz zapłacić odsetki od zasądzonego zadośćuczynienia. Wyrok nie jest prawomocny, pozwanemu przysługuje prawo wniesienia apelacji.

Maciej Chełmiński
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Jana III Sobieskiego 112 lok. 66
00-764 Warszawa
tel. 607-714-519
e-mail: kancelaria@chelminski.pl